Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en drie algemene bestuursleden. De functie van secretaris is vacant. Binnen het bestuur is voldoende kennis aanwezig op het gebied van tuinieren/planten, technisch onderhoud en financiële deskundigheid.

De voorzitter is samen met het bestuur verantwoordelijk voor:
– het naleven van de – in de stichtingsakte genoemde – doelen en doelstellingen.
– het opstellen van een visie en het uitvoeren en/of ontwikkelen van projecten die in lijn zijn met de doelen.
– het bewaken van de kwaliteit van de organisatie: de professionaliteit van een vrijwilligersorganisatie.
– beleid maken voor een goede en verantwoordde financiële basis die het voortbestaan van de tuin garandeert. Specifiek gericht op het gebied van de reguliere inkomsten.
– het versterken van het bestaansrecht van de tuin.