Pijlbrem Costerustuin Pijlbrem Costerustuin

Pijlbrem Genista sagittalis, ook wel Chamaespartium sagittalis

Dwergstruik

Bloeitijd: mei-juni

Naam: Pijlbrem wordt zo genoemd omdat de gele bloemen aan Brem doen denken. De stengels zijn verbreed tot vleugels, zoals de bevedering van pijlen. Genista is de klassieke benaming van deze plant, en sagittalis betekent pijlvormig. Chamae-spartium betekent: dwerg-brem.

Botanisch: Pijlbrem hoort bij de Peulvruchten-orde, en bij Pijlbrem zijn de peultjes harig. De bloemen worden bestoven op dezelfde manier als bijvoorbeeld Brem of Gaspeldoorn. Als een insect op een maagdelijke bloem neerstrijkt, splijt de kiel open, en springen de meeldraden en de stamper krachtig uit de kiel tevoorschijn. Het insect wordt bepoederd met stuifmeel, en de stamper strijkt langs de buik van het insect om evt. aanwezig stuifmeel van eerder bloembezoek af te schuieren. Pijlbrem heeft een vrij klein verspreidingsareaal, van de berggebieden in West-Europa noordwaarts tot in België.

In de tuin: Pijlbrem is geen spectaculaire plant, maar is de hele zomer door bijzonder om te zien door de gevleugelde stengels. Ons exemplaar is tientallen jaren oud.