De Costerustuin gelast alle activiteiten voor onbepaalde tijd af. De Costerustuin blijft open, als gebruikelijk. Met klem verzoeken wij: houd bij bezoek de regels van het RIVM in acht. Geef elkaar de ruimte!