Costerus Cost nieuwe stijl verschijnt!

Deze week bij donateurs en vrijwilligers in de brievenbus, ons magazine Costerus Cost nieuwe stijl. Dank aan iedereen die heeft bijgedragen, en dank aan Sanne van den Berg voor de frisse vormgeving! De coverfoto is van Julien Willems Ettori.