De indeling van het plantenrijk in veertig ordes is gebaseerd op de (school)flora die biologieleraar Jan Costerus (1849-1938) gebruikte, de Geïllustreerde flora van Nederland van Eli Heimans, Hein Willems Heinsius en Jac. P. Thijsse uit 1909. De moderne indeling, gebaseerd op DNA-onderzoek, wijkt hier op onderdelen vanaf.
De hieronder behandelde planten, struiken en bomen vormen de basiscollectie van de Costerustuin. Wie de tuin bezoekt met zijn smartphone, krijgt via op groen/grijze paaltjes geplaatste QR-codes direct toegang tot de ordes en de daaronder vallende soorten uit de basiscollectie.

QR-code Costerustuin

Nog geen QR-code app op uw smartphone? Probeer het eerst met uw camera-app. Vaak herkent deze de QR-code al en krijgt u direct een link naar de website aangeboden. U kunt echter ook een speciale QR-code app installeren.
Voor Android telefoons: In Play Store zoekt u op bijv. QR Code Reader.
Voor iPhones: in de App Store zoekt u op bijv. QR Reader.

 

 

0 Sporenplanten
Sporen worden gevormd in de sporendoosjes aan de onderkant van de bladeren, en zorgen voor de verspreiding van de plant.
Dubbelloof Costerustuin Eikvaren Costerustuin Wijfjesvaren Costerustuin

1 Paardenstaarten / Wolfsklauwen
Niet in de tuin: het zijn wilde planten die of te woest of te kieskeurig zijn om in de Costerustuin te groeien.

2 Coniferen-orde
Deze struiken of bomen maken zaden in kegels. Echter, er zijn natuurlijk uitzonderingen…
Ierse Taxus Taxus baccata ‘Fastigiata’ Japanse Notenboom Ginkgo biloba

3 Ephedra-orde
Deze planten groeien op bijzonder droge en warme plaatsen. Niet in de Costerustuin.

4 Waterweegbree-orde
De Waterweegbree is een typerende vertegenwoordiger van deze moerasplanten.
Grote waterweegbree Costerustuin Pijlkruid Costerustuin

5 Kolfbloemen-orde
De kleine bloemen van deze orde staan verenigd op een dikke spil, een zgn. kolf.
Aronskelk Costerustuin Kalmoes Costerustuin

6 Grassen-orde
De minuscule bloemen van grassen worden door de wind bestoven.
Eénbloemig Parelgras Costerustuin Hangende Zegge Costerustuin

7 Commelina-orde
De planten uit deze kleine orde kiemen en groeien als gras, maar de bloemen worden door insecten bestoven.
Eendagsbloem Costerustuin

8 Lelie-orde
De planten in deze orde hebben vaak blad waarin de nerven parallel lopen. Ze overwinteren als knol of bol.
Bostulp Costerustuin Daslook Costerustuin Duitse lis Costerustuin Eenbes Costerustuin Sneeuwklokje Costerustuin

9 Bananen-orde
Niet in de tuin: het zijn tropische planten.

10 Orchideeën-orde
Soms in de tuin: erg kieskeurige planten.
Rietorchis Costerustuin

11 Katjesbomen-orde
In de tuin vertegenwoordigd door de Walnoot.
Walnoot Costerustuin

12 Brandnetel-orde
Het blad van deze planten is sterk behaard. Variërend van zacht tot prikkerig.
Groot Glaskruid Costerustuin Vijg Costerustuin

13 Anjer-orde
Een heel diverse groep planten, waarvan de bloemen op insectenbezoek zijn ingericht.
Oosterse Karmozijnbes Costerustuin Rabarber Costerustuin Steenanjer Costerustuin Zeepkruid Costerustuin

14 Ranonkel-orde
Bij de bloemen in deze orde valt op dat de zowel de kelk- als de kroonbladen gekleurd zijn.
Akelei Costerustuin Elfenbloem Costerustuin

15 Klaprozen-orde
Veel planten uit deze familie hebben melksap en de zaden zitten in opvallende zaaddozen.
Holwortel Costerustuin Oosterse Papaver Costerustuin Stinkende Gouwe Costerustuin

16 Cistus-orde
De planten in deze orde zijn erg verschillend, de bloemen vaak gericht op insectenbezoek.
Maarts viooltje Costerustuin Sint-janskruid Costerustuin

17 Malva-orde
De grote bloemen van deze orde hebben in het midden van de bloem een soort poederdons bestaande uit vergroeide meeldraden en stijlen.
Groot Kaasjeskruid Costerustuin Heemst Costerustuin

18 Reigersbek-orde
Reigers- en Ooievaarsbekken zijn planten waarvan de uitgebloeide bloemen uitgroeien tot een soort vogelkopje, met een lange snavel.
Donkere Ooievaarsbek Costerustuin Knopige Ooievaarsbek Costerustuin

19 Sinaasappel-orde
De bloemen van deze orde zijn geurig. Ook het gekneusde blad verspreidt een karakteristieke lucht.
 Wijnruit Costerustuin

20 Kastanje-orde
De bomen in deze orde zijn te groot voor in de tuin. Maar er zitten ook aantrekkelijke struiken tussen.
Gladde Kastanje Costerustuin

21 Kardinaalsmuts-orde
De zaden van de bomen en struiken in deze orde hebben een karakteristieke vorm.
Kardinaalsmuts Costerustuin

22 Wolfsmelk-orde
Deze plantengroep is giftig, het sap lijkt vaak op melk.
Amandelwolfsmelk Costerustuin Bosbingelkruid Costerustuin

23 Schermbloem-orde
De bloemen zijn verenigd in een schermvormige bloeiwijze, waardoor ze meer opvallen.
Gele kornoelje Costerustuin Lavas Costerustuin Roomse kervel Costerustuin

24 Steenbreek-orde
Deze orde is genoemd naar de Steenbreek, een plant die zich met lange wortels vastzet in rotsspleten.
Grootbloemige Tellima Costerustuin Muskuskruid Costerustuin

25 Cactus-orde
Het zijn woestijnplanten, die niet in de Costertuin staan.

26 Passiebloem-orde
De opvallende bloemen werden gebruikt om het lijden van Christus aan heidenen uit te leggen.
Passiebloem Costerustuin

27 Teunisbloem-orde
De lang doorbloeiende gele Teunisbloemen zijn kenmerkend voor deze orde.
Gewone Kattenstaart Costerustuin Groot Heksenkruid Costerustuin Teunisbloem Costerustuin

28 Peperboom-orde
Niet in de tuin: te kieskeurig.

29 Rozen-orde
Binnen de Rozen-orde komen veel moes- en siertuinplanten voor.
Duinroos Costerustuin Knikkend nagelkruid Costerustuin Prachtframboos Costerustuin

30 Peulvrucht-orde
Alle planten in deze orde laten hun zaden afrijpen in peultjes.
Bont Kroonkruid Costerustuin Gaspeldoorn Costerustuin Pijlbrem Costerustuin Vaste Lupine Costerustuin Voorjaarslathyrus Costerustuin

31 Pijpbloem-orde
In deze kleine orde produceren de planten bloemen zonder afzonderlijke kelk- en kroonbladen. De bloem bestaat uit één stuk: een bloemdek.
Pijpbloem Costerustuin

32 Heide-orde
Planten van zure, vaak voedselarme grond. De kroonbladen van de bloemen uit de Heide-orde zijn vaak tot één stuk vergroeid, zodat een soort klokje ontstaat.
Blauwe Bosbes Costerustuin Pontische Rododendron Costerustuin Pieris Costerustuin

33 Sleutelbloem-orde
Planten met alzijdig symmetrische bloemen, waarvan de kroon vaak klokvormig is.
Echte Sleutelbloem Costerustuin Penningkruid Costerustuin

34 Ebbenhout-orde
Ebbenhout komt voor in de tropen, net als veel andere leden van deze orde. De Sneeuwklokjesboom is daarop de uitzondering.
Sneeuwklokjesboom Costerustuin

35 Winde-orde
Onder de Winde-orde vallen onder meer de Nachtschade-achtigen en de Ruwbladigen.
Chinese Boksdoorn Costerustuin Gevlekt Longkruid Costerustuin Jacobsladder Costerustuin

36 Lipbloemen-orde
Veel bloemen van deze orde zijn tweezijdig symmetrisch en hebben de vorm van een open mond, met boven- en onderlip.
Acanthus Costerustuin Bonte Gele Dovenetel Costerustuin Echte Salie Costerustuin Smalle Weegbree Costerustuin

37 Gentianen-orde
Gentianen gedijen niet echt in de tuin, maar onder deze orde horen vallen ook andere planten.
Grote maagdenpalm Costerustuin Winterjasmijn Costerustuin

38 Klokjes-orde
Binnen deze orde vallen de echte klokjesbloemen als Campanula’s.
Breedbladig Klokje Costerustuin

39 Meekrap-orde
De gemeenschappelijke noemer zijn de symmetrische geplaatste bladeren.
Echt Walstro Costerustuin Kogelstruik Costerustuin Rode Boskamperfoelie Costerustuin

40 Composieten-orde
De bloemhoofdjes bestaan uit een compositie van hele kleine bloemen.
Beemdkroon Costerustuin Grote Centaurie Costerustuin Heelblaadje Costerustuin