De Costerustuin kan niet zonder vrienden

Het onderhoud en het beheer van de tuin zijn in handen van een groep enthousiaste vrijwilligers. De tuin heeft naast een kleine jaarlijkse subsidie van de gemeente Hilversum geen vaste inkomsten. Uw gift is meer dan welkom!


Om haar voortbestaan te kunnen garanderen en de belangstelling voor deze historische locatie te stimuleren, is de botanische tuin Dr. Costerus sinds januari 1994 ondergebracht in een stichting. Het onderhoud en het beheer van de tuin zijn in handen van een groep enthousiaste vrijwilligers. Juist door deze activiteiten van de vrijwilligers kunnen de schaarse geldmiddelen worden ingezet voor de verbetering van de infrastructuur van de tuin: een sproei-installatie, bankjes voor de bezoekers, een materiaalhok, toiletvoorziening voor vrijwilligers en een broeikas.

IMG_3196

De stichting is zich goed bewust van haar educatieve taak. Naast de fysieke rondleidingen biedt de vaste Plantencollectie in de tuin én op deze website inzicht in de botanische diversiteit in de Costerustuin, maar indirect ook in haar geschiedenis en het gedachtegoed van oprichter Jan Costerus.

De tuin heeft naast een kleine jaarlijkse subsidie van de gemeente Hilversum geen vaste inkomsten en is dan ook grotendeels aangewezen op de donaties van vrienden die het in stand houden van de tuin willen ondersteunen. Voor vrienden worden jaarlijks verschillende activiteiten georganiseerd. Daarnaast ontvangen zij het tijdschrift Costerus Cost, waarin onder andere nieuwtjes, botanische wetenswaardigheden en achtergronden over de tuin te lezen zijn.

ANBI Organisatie
De Costerustuin is een erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan de Costerustuin zijn in principe fiscaal aftrekbaar. Het totaalbedrag aan giften moet dan wel meer bedragen dan de fiscale drempel. Die drempel is ca 1% van uw gezamenlijke bruto inkomen.

Periodieke gift
De hierboven genoemde fiscale drempel voor giften geldt niet bij zogenaamde periodieke giften. Met ingang van 2014 is het mogelijk om zonder tussenkomst van de notaris een “Overeenkomst periodieke gift” af te sluiten. Voordeel van zo’n overeenkomst is dat de gift volledig fiscaal aftrekbaar is. Voorwaarde is wel dat de periodieke gift voor tenminste 5 jaar wordt verstrekt.

U kunt de Costerustuin op drie verschillende manieren financieel ondersteunen:
1. U geeft zich op als Vriend van de Costerustuin. Voor minimaal € 15,00 per jaar steunt u de Costerustuin al. Na uw aanmelding via e-mailadres [email protected] ontvangt u van ons een bevestigingsmail.
2. U kiest voor een Periodieke gift. Na uw aanmelding via e-mailadres [email protected] sturen wij u een “Overeenkomst Periodieke gift”. Daarin geeft u zelf aan welk bedrag u de komende vijf jaar (of langer) aan de Costerustuin wilt schenken.
3. U wilt ons ondersteunen met een eenmalige gift? U vindt ons rekeningnummer alsmede het formulier voor een Ideal-overboeking achter deze link.

Hartelijk dank en tot ziens in de tuin!