Steun de Costerustuin!

Om haar voortbestaan te kunnen garanderen en de belangstelling voor deze historische locatie te stimuleren, is de botanische tuin Dr. Costerus sinds januari 1994 ondergebracht in een stichting. Het onderhoud en beheer van de tuin zijn in handen van een groep enthousiaste vrijwilligers. Juist door deze activiteiten van de vrijwilligers kunnen IMG_3196de schaarse geldmiddelen worden ingezet voor de verbetering van de infrastructuur van de tuin: een sproei-installatie, bankjes voor de bezoekers, een materiaalhok, toiletvoorziening voor vrijwilligers en een broeikas.

De stichting wil de komende jaren haar educatieve taak verder uitbouwen. Onze website, vernieuwd in december 2014,  is een onderdeel hiervan.

De tuin heeft naast een kleine jaarlijkse subsidie van de gemeente Hilversum geen vaste inkomsten en is dan ook grotendeels aangewezen op de donaties van vrienden die het instandhouden van de tuin willen ondersteunen. Voor vrienden worden jaarlijks verschillende activiteiten georganiseerd. Daarnaast ontvangen zij het tijdschrift “Costerus Cost”, waarin onder andere nieuwtjes en achtergronden over de tuin te lezen zijn. “Costerus Cost” verschijnt tweemaal per jaar, zowel in een papieren als een digitale versie.

3 aug 2007 koffiepauze foto 2ANBI Organisatie
De Costerustuin is een erkende ANBI organisatie en is opgenomen in de goede-doelendatabase van de stichting Centraal Informatiepunt Goede Doelen (CIGD). Dat betekent dat giften aan de Costerustuin in principe fiscaal aftrekbaar zijn. Het totaalbedrag aan giften moet dan wel meer bedragen dan de fiscale drempel. Die drempel is ca 1% van uw gezamenlijke bruto inkomen. Meer ANBI gegevens vindt u door hier te klikken.

Periodieke gift
De hierboven genoemde fiscale drempel voor giften geldt niet bij zogenaamde periodieke giften. Met ingang van 2014 is het mogelijk om zonder tussenkomst van de notaris een “Overeenkomst periodieke gift” af te sluiten. Voordeel van zo’n overeenkomst is dat de gift volledig fiscaal aftrekbaar is. Voorwaarde is wel dat de periodieke gift voor tenminste 5 jaar wordt verstrekt.

U kunt de Costerustuin op drie verschillende manieren financieel ondersteunen:
1. U geeft zich op als vriend van de Costerustuin. Voor minimaal € 15,00 per jaar steunt u de Costerustuin al. Na uw aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging en jaarlijks een acceptgiro.
2. U kiest voor een Periodieke gift. Wij sturen u dan een “Overeenkomst Periodieke gift”. Daarin geeft u zelf aan welk bedrag u de komende vijf jaar (of langer) aan de Costerustuin wilt schenken.
3. U ondersteunt ons met een eenmalige gift op giro NL58 TRIO 0788 8758 41. Vermeld dan bij uw betaling a.u.b.: eenmalige gift.

Meld ons uw keuze s.v.p. via e-mailadres: [email protected].

Klik hier voor ons meest recente jaarverslag en financieel overzicht, alsmede voor ons beleidsplan (pdf-documenten, ook voor download).

Tot ziens in de tuin!