Het bestuur van de Costerustuin in 2023

Nikoline van der Werf – voorzitter/secretaris
Piet Vulto – penningmeester
Mark van Schaick – algemeen bestuurslid


Het bestuur kent een gedeeld voorzitterschap, een penningmeester en twee algemene bestuursleden. Binnen het bestuur is voldoende kennis aanwezig op het gebied van tuinieren, planten, technisch onderhoud en financiële deskundigheid.

Het bestuur is verantwoordelijk voor:

  • Het naleven van de – in de stichtingsakte genoemde – doelen en doelstellingen.
  • Het opstellen van een visie en het uitvoeren en/of ontwikkelen van projecten die in lijn zijn met de doelen.
  • Het bewaken van de kwaliteit van de organisatie: de professionaliteit van een vrijwilligersorganisatie.
  • Beleid maken voor een goede en verantwoorde financiële basis die het voortbestaan van de tuin garandeert. Specifiek gericht op het gebied van de reguliere inkomsten.
  • Het versterken van het bestaansrecht van de tuin.