Passiebloem-orde

De opvallende bloemen werden gebruikt om het lijden van Christus aan heidenen uit te leggen.