Roomse kervel

Roomse kervel Costerustuin
Roomse kervel Costerustuin

Roomse kervel Myrrhis odorata

Vaste plant

Bloeitijd: april –mei

Naam: Deze plant lijkt op een soortgenoot: de echte Kervel, een éénjarig keukenkruid. Van nature komt Roomse kervel voor in Zuid-Europa, waar de meeste mensen het Rooms-Katholieke geloof aanhingen; misschien dat de naam daarnaar verwijst. Myrrhis is een klassieke benaming voor een geurende plant, odorata = welriekend.

Botanisch: Roomse kervel is een schermbloemige. De minuscule witte bloemen vormen samen een soort paraplu en vallen zo goed in het oog. De varenachtige bladeren ruiken bij kneuzing heerlijk naar anijs. Ook buiten de bloeitijd zijn de planten te onderscheiden van b.v. Fluitenkruid door de wittige verkleuring bij de bladaanhechting, waar vliegenlarfjes het bladgroen hebben opgegeten.

In de Costerustuin: Roomse Kervel is één van de weinige schermbloemigen die in de schaduw groeien. De witte bloemen en het fijngeknipte blad zijn een smakelijke decoratie bij aardbeiendesserts. In de zanderige Costerustuin sterven de planten af na de zaadzettting, om het volgend voorjaar pas weer tevoorschijn te komen.