Bont Kroonkruid

Bont Kroonkruid
Bont Kroonkruid Costerustuin
Bont Kroonkruid Costerustuin

Bont Kroonkruid Securigera varia syn. Coronilla varia

Vaste plant

Bloeitijd: juni-september

Naam: De bloemen van Bont Kroonkruid staan in een kransje, een soort kroontje. De herkomst van de geslachtsnaam: Securigera is onduidelijk. Coronilla komt van Latijn: corona = kroon, krans. Varia betekent bont, verschillend van kleur. De bloem bestaat uit roze en witte bloembladeren.

Botanisch: Bont Kroonkruid valt onder de Peulvruchten-orde. Deze plantengroep wordt ook aangeduid als de Vlinderbloemigen. Het bovenste kroonblad wordt de vlag genoemd. De twee zijwaarts wijzende kroonbladen worden met de term zwaarden aangeduid. De vaak vergroeide onderste kroonbladeren, waarin zich de meeldraden en de stamper bevinden, worden de kiel genoemd. Hoezo vlinderbloem? Sk├╗tsjebloem! Hoe dan ook: bij Bont kroonkruid is de vlag roze, en zijn de zwaarden wit. De kiel kan roze of wit zijn, de punt van de kiel is bruinig. Het bestuivingsmechanisme bij Bont Kroonkruid is ingenieus en werkt hetzelfde als bij Vaste Lupine, zie daar.

In de Costerustuin: Bont Kroonkruid is een plant met lange stengels, die zich als een soort liaan tussen en over andere planten kan slingeren.