Planten met alzijdig symmetrische bloemen, waarvan de kroon vaak klokvormig is.

Echte Sleutelbloem
Echte Sleutelbloem Costerustuin

Loodkruid

Penningkruid
Penningkruid Costerustuin