Heide-orde

Planten van zure, vaak voedselarme grond. De kroonbladen van de bloemen uit de Heide-orde zijn vaak tot één stuk vergroeid, zodat een soort klokje ontstaat.