De Waterweegbree is een typerende vertegenwoordiger van deze moerasplanten.

Grote Waterweegbree
Grote waterweegbree Costerustuin

Pijlkruid
Pijlkruid Costerustuin