Pijlkruid

Pijlkruid Costerustuin
Pijlkruid Costerustuin

Pijlkruid Sagittaria sagittifolia

Overblijvende waterplant

Bloeitijd: mei, nabloei in september

Naam: Pijlkruid – omdat het blad lijkt op een pijlpunt. Sagittaria naar het Latijn: sagitta = pijl.

Botanisch: Pijlkruid behoort met de Grote Waterweegbree tot dezelfde familie. Het zijn water- en moerasplanten die in ondiep water wortelen. De onderste bloemen van Pijlkruid bevatten veel paarse stampers, de bovenste veel meeldraden.

In de tuin: In het beeldmerk van de Costerustuin staat het Pijlkruid. Een mooie en karakteristieke plant, die echter bijna ieder jaar opnieuw moet worden aangekocht. Wilde eenden komen in de winter graag even langs en wroeten de overwinterende knolletjes van het Pijlkruid los uit de bodem en eten ze op.