Muskuskruid

Muskuskruid Costerustuin
Muskuskruid Costerustuin
Muskuskruid Costerustuin

Muskuskruid Adoxa moschatinella

Voorjaarsbloeier

Bloeitijd: april

Naam: Muskuskruid is genoemd naar de bloemgeur. Een muf luchtje, dat vliegen aanlokt die de bloemen bestuiven. Moschatinella is een verkleinwoord van Latijn moschus: muskus. Adoxa betekent onaanzienlijk, verwaarloosbaar. Degene die de naam bedacht, Carl Linnaeus (1707-1778) zorgde met de publicatie van zijn Systema Naturae (1735) voor veel ophef. Zijn indeling van planten in families baseerde hij op de aantallen meeldraden en stampers, de seksuele organen van de plant. Dat shockeerde veel wetenschappers, die hem daarop aanvielen. Eén van de plantjes waarbij Linnaeus’ indeling niet leek te werken was het Muskuskruid. De topbloem heeft vaak 8 meeldraden, terwijl de andere bloemen 10 meeldraden hebben. Zo valt dit plantje in twee families tegelijk in te delen. Linnaeus’ reactie zit vervat in de naam die hij dit plantje gaf: Adoxa – verwaarloosbaar.

Botanisch: De eigenaardige bundeling van de bloemen, in een soort dobbelsteentje, heeft waarschijnlijk te maken met de bestuiving. Vliegen kuieren vaak wat nonchalant over de ‘dobbelsteentjes’, losse bloemen met een diepe kelk zouden zo niet bestoven worden.

In de Costerustuin: Muskuskruid bloeit in het voorjaar, kort na de bloei verleppen de blaadjes. Pas het volgende voorjaar kun je het plantje weer terugvinden.