De heer P. Broertjes, de burgemeester van Hilversum, heeft op vrijdag 5 juli 2019 om 16.00 uur in de Costerustuin de officiële opening verricht van de digitale Plantencollectie.

Ruim twee jaar heeft een groepje vrijwilligers hard gewerkt aan dit project. De hele basiscollectie is onder de loep genomen en zoveel mogelijk ingericht volgens het Costerustuin-concept. Dit houdt in dat wordt vastgehouden aan het idee van een historische botanische tuin, ingedeeld aan de hand van de Geïllustreerde Flora van Nederland, uitgave 1909. De indeling van het plantenrijk in veertig ordes is gebaseerd op de (school)flora van Eli Heimans, Hein Willems Heinsius en Jac. P. Thijsse uit 1909, die biologieleraar Jan Costerus (1849-1938) gebruikte. (De moderne indeling, gebaseerd op DNA-onderzoek, wijkt hier op onderdelen vanaf.)

Onder het menu-item Plantencollectie op deze website kunt u allerlei informatie te lezen over de plantenordes en hun in de tuin aanwezige vertegenwoordigers. Deze informatie is nu ook toegankelijk voor bezoekers in het bezit van een smartphone. Strategisch in de Costerustuin geplaatste paaltjes (zie foto) met daarop een QR-code linken direct met de ordes. Het enige dat u hoeft te doen is de QR-code scannen met de camera of een daarvoor bedoelde app. U wordt onmiddellijk naar de betreffende orde op onze website geleid, en daar ziet u welke bijbehorende planten u in de Costerustuin kunt bewonderen. Klik op de naam of de foto van de plant en u krijgt verdere uitleg en enkele wetenswaardigheden te lezen.