Rondleidingen in de Costerustuin in 2020 zijn in verband met de regulering rond covid-19 vervallen

Wij hopen in het volgende tuinjaar met regelmaat weer rondleidingen onder begeleiding van onze vrijwilligers te kunnen bieden.

Bezoek aan de tuin is te allen tijde mogelijk. Creëer uw eigen rondleiding aan de hand van de QR-codes die u door de hele tuin heen vindt en die u toegang verschaffen tot de Plantencollectie op deze website.

Heeft u vragen? [email protected]


Zaterdag 3 oktober

Plantenuitgiftedag

Als bestuur zien wij ons daarom genoodzaakt de Plantuitgifte anders te laten verlopen dan voorgaande jaren. De essentie is: we hebben mooie plantjes voor u, voor in uw eigen tuin of op uw balkon. Maar helaas moeten we de gezelligheid van een kop koffie en een paar uurtjes drukte op het gazon bij onze vijver achterwege laten.

Om drukte op de paden bij kas en Costhuys te voorkomen kunt u enkel de tuin betreden met een van de vijf kruiwagens die we bij het toegangshek zullen verstrekken. Is er geen kruiwagen, dan vragen we u om even te wachten - de anderhalve meter in acht nemend, mocht zich een rij vormen. Zo zijn er steeds maximaal vijf mensen, plus een enkele vrijwilliger die uitleg kan verschaffen, bij de weg te geven plantjes aanwezig.

Mocht u ons een plant of stek uit eigen collectie willen schenken dan bent u meer dan welkom. Koffie, thee en een stevige discussie over botanische zaken bewaren we echter voor een volgend, volwaardig samenzijn. Bij voorbaat dank voor uw begrip, namens bestuur en vrijwilligers.

Costerustuin Plantenuitgiftedag, 3 oktober, van 10.00 - 12.00 uur