Vriendenavond Grote bonte specht

Vriendenavond 2018 vol bijzondere vogels

Op onze jaarlijkse Vriendenavond op vrijdag 10 november zal Paul van der Poel vertellen over drie vogelsoorten: het duo boomklever/boomkruiper en de grote bonte specht (op de foto te zien met jong). Hij gaat uitgebreid in op hun leefwijze, wat een boeiende kijk zal geven op deze vogels die wij ook in de Costerustuin kunnen zien.

Paul is van jongs af aan geïnteresseerd in de natuur en vanaf zijn prille jeugd vooral gefascineerd door vogels. Tijdens zijn loopbaan als schei- en milieukundige kon hij bij het CBS gedurende vier jaar meewerken aan de eerste broedvogelatlas van Nederland. Paul is sinds 1972 lid van Vogelwerkgroep Het Gooi en werkt sindsdien mee aan de vogelherkenningscursus voor volwassenen, die twee keer per jaar gegeven wordt. Daarnaast neemt hij deel aan tellingen en broedvogelinventarisaties. Sinds zijn pensionering doet Paul onderzoek naar de klapekster, een soort van de fascinerende zangvogelfamilie van de klauwieren.

De Vriendenavond is gratis toegankelijk voor Vrienden van de Costerustuin. Overige geïnteresseerden zijn ook van harte welkom en betalen €3,00. De locatie is verpleeghuis Gooizicht; de zaal gaat open om 19.30 uur, de presentatie start om 20.00 uur.

Vergelijkbare berichten